کردستان

ویژه

فروش آپارتمان 108 متر

ساختمان 5 ساله تمیز بازسازی شده بهترین محله شهر…

اتاق خواب
2
حمام
1
متراژ
108 مترمربع
برای فروش

570,000,000 تومان

EnglishLatviaIraqPakistan